HẠNH PHÚC CƯỜNG ĐỘ MẠNH

Thời gian qua tôi chợt nhận ra có vẻ như mình không thực sự hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần bớt bệnh thôi, mình sẽ hạnh phúc lắm.…