Trả lời thẳng: 45 câu hỏi

Cứ mãi vòng vo sẽ chẳng đi tới đâu, ta sẽ mắc kẹt trong hỗn loạn. Đôi khi lời giải cho những vấn đề lại rất đơn giản, chỉ cần…