Học Thuyết Anh Hùng: Sự Trỗi Dậy

Dân tộc nào cũng có truyền thống đặc trưng cho riêng mình. Truyền thống của Việt Nam là truyền thống anh hùng, bất khuất tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác đó chính là học thuyết của dân tộc ta. Và bây giờ tới lượt chúng ta kế thừa và phát huy truyền thống ấy lên một tầm cao mới.

YouTube video